Ιορδανία

10 Νοεμβρίου 201809 Νοεμβρίου 201826 Οκτωβρίου 201825 Οκτωβρίου 201805 Οκτωβρίου 201829 Σεπτεμβρίου 201801 Σεπτεμβρίου 201804 Ιουνίου 201805 Φευρουαρίου 2018