Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

21 Σεπτεμβρίου 202101 Μαρτίου 201907 Φεβρουαρίου 201920 Δεκεμβρίου 201819 Δεκεμβρίου 201820 Νοεμβρίου 201825 Σεπτεμβρίου 201813 Σεπτεμβρίου 201811 Ιουλίου 201724 Φεβρουαρίου 201620 Ιανουαρίου 201622 Απριλίου 2014