ευρωβουλευτΈς

21 Ιουλίου 202014 Απριλίου 202003 Φεβρουαρίου 202014 Ιουλίου 201902 Ιουλίου 201903 Ιουνίου 201926 Μαΐου 201914 Απριλίου 201931 Μαρτίου 201926 Μαρτίου 201912 Μαρτίου 201926 Φεβρουαρίου 201920 Δεκεμβρίου 201822 Μαρτίου 201823 Μαρτίου 201521 Μαρτίου 201527 Μαΐου 201411 Φεβρουαρίου 2014