Εργατικο Κόμμα

27 Μαρτίου 201922 Φεβρουαρίου 201920 Φεβρουαρίου 201918 Φεβρουαρίου 201910 Ιανουαρίου 201902 Ιανουαρίου 201925 Σεπτεμβρίου 201824 Σεπτεμβρίου 201815 Σεπτεμβρίου 201814 Σεπτεμβρίου 2018