ανακεφαλαιοποίηση

09 Φεβρουαρίου 201916 Μαρτίου 201704 Δεκεμβρίου 201501 Δεκεμβρίου 201510 Νοεμβρίου 201507 Νοεμβρίου 201531 Οκτωβρίου 201529 Οκτωβρίου 201523 Οκτωβρίου 201501 Οκτωβρίου 201524 Ιουλίου 201510 Ιουλίου 201506 Οκτωβρίου 201405 Ιουλίου 201320 Μαΐου 201329 Απριλίου 2013