Φράγκος Κωνσταντίνος

31 Οκτωβρίου 200025 Ιουλίου 200004 Μαΐου 200011 Απριλίου 200022 Μαρτίου 200005 Νοεμβρίου 199906 Οκτωβρίου 199920 Ιουλίου 199919 Ιουνίου 199909 Ιουνίου 199927 Φεβρουαρίου 199916 Νοεμβρίου 199826 Οκτωβρίου 199801 Οκτωβρίου 199806 Αυγούστου 199811 Ιουλίου 199826 Μαρτίου 199823 Οκτωβρίου 199703 Οκτωβρίου 199718 Αυγούστου 199711 Αυγούστου 199716 Μαΐου 199709 Μαΐου 1997