Γυφτόπουλος Βαγγέλης

28 Φεβρουαρίου 201314 Ιανουαρίου 201326 Νοεμβρίου 201208 Οκτωβρίου 201202 Οκτωβρίου 201209 Απριλίου 201217 Οκτωβρίου 201119 Απριλίου 201008 Απριλίου 201022 Μαρτίου 201008 Μαρτίου 201014 Ιανουαρίου 201007 Ιανουαρίου 201007 Δεκεμβρίου 200902 Νοεμβρίου 200905 Οκτωβρίου 200921 Σεπτεμβρίου 200931 Αυγούστου 200901 Ιουνίου 200919 Απριλίου 200712 Μαρτίου 200702 Φεβρουαρίου 200718 Ιανουαρίου 200711 Ιανουαρίου 200716 Νοεμβρίου 200613 Νοεμβρίου 200609 Οκτωβρίου 200625 Σεπτεμβρίου 200611 Σεπτεμβρίου 200627 Οκτωβρίου 200524 Αυγούστου 200417 Μαΐου 200426 Απριλίου 200422 Μαρτίου 200401 Μαρτίου 200409 Φεβρουαρίου 2004