Τη νομιμοποίηση των εικονικών γραφείων πρότεινε ο υπουργός Οικονομίας της Λιθουανίας, με το αιτιολογικό οτι θα δοθεί η ευκαιρία να δημιουργηθούν επιχειρήσεις χωρίς πραγματική διεύθυνση.

Ο Λιθουανός αξιωματούχος υποστήριξε ότι εδώ και πολλά χρόνια υπάρχουν επιχειρήσεις τόσο στη Λιθουανία, όσο και αλλού στον κόσμο, που λειτουργούν χωρίς πραγματικά γραφεία, συχνά σε διαφορετικές πόλεις ή ακόμη και σε διαφορετικές χώρες. Είναι όμως υποχρεωμένες να δηλώσουν μία πραγματική διεύθυνση προκειμένου να καταχωρηθεί η επιχείρηση.

Εάν εγκριθεί η απόφαση, η Λιθουανία θα γίνει μια από τις πρώτες χώρες στον κόσμο που θα νομιμοποιήσει τις εικονικές διευθύνσεις των κεντρικών γραφείων. Για να δημιουργηθεί το εικονικό γραφείο, αρκεί να καταχωρηθεί μία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Εθνικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Παράδοσης Πληροφοριών.

Σύμφωνα με το υπουργείο, η επιλογή ενός εικονικού γραφείου θα διευκόλυνε την επικοινωνία με τις κρατικές αρχές και άλλες υπηρεσίες, ενώ θα μειωθεί παράλληλα ο διοικητικός και οικονομικός φόρτος στις επιχειρήσεις.

Την πρωτοβουλία εξήραν οι εκπρόσωποι επιχειρήσεων της Λιθουανίας.