Ευκαιρία σε φοιτητές και σπουδαστές να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους σε ένα πραγματικό εργασιακό περιβάλλον, να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία και να αναπτύξουν δεξιότητες προσφέρει ο Ομιλος ΟΤΕ.
Συγκεκριμένα, επιθυμεί την κάλυψη θέσεων με φοιτητές των ειδικοτήτων: Μηχανικών Πληροφορικής, Πληροφορικής, Πληροφορικής και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Η/Υ Συστημάτων και Δικτύων, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομίας και Διοίκησης Επικοινωνίας ΜΜΕ, Εμπορίας, Διαφήμισης και Προώθησης Προϊόντων αλλά και Τεχνολογίας Ιντερνετ, οι οποίοι θα ενδιαφέρονταν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση στον ΟΤΕ.
Οι φοιτητές υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση στον δικτυακό τόπο: http://practice.ote.gr/ 
Ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει όλα τα πεδία της φόρμας, επισυνάπτει το βιογραφικό του σημείωμα και κάνει αποστολή. Αν έχουν συμπληρωθεί σωστά όλα τα πεδία θα λάβει στο e-mail του έναν δεκατετραψήφιο αριθμό (PIN), o οποίος επιβεβαιώνει την αποστολή της αίτησης.
Κατόπιν ο ΟΤΕ, ανάλογα με τις ανάγκες των επιχειρησιακών μονάδων της εταιρείας στην ειδικότητά του, θα επικοινωνήσει μαζί του προκειμένου να τον ενημερώσει σχετικά με το πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης.
Η πρακτική άσκηση θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του ΟΤΕ σε χρόνο και τόπο που ο Οργανισμός θα κρίνει εφικτό.
Για την έναρξη της πρακτικής άσκησης οι φοιτητές θα υποβάλουν σχετική βεβαίωση της σχολής τους όταν τους ζητηθεί.