Θέλετε να κάνετε σταδιοδρομία στην ΕΕ; Ξεκινήστε κάνοντας μια αίτηση για πρακτική άσκηση. Κάθε χρόνο δίνεται σε περίπου 1.200 νέους η ευκαιρία να βελτιώσουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες, να αναπτύξουν τις ικανότητές τους και να μάθουν περισσότερα για την ΕΕ χάρη στα προγράμματα πρακτικής άσκησης. Τα περισσότερα όργανα της ΕΕ διοργανώνουν περιόδους πρακτικής άσκησης διάρκειας 3 έως 5 μηνών για νέους πτυχιούχους πανεπιστημίου. Θέσεις πρακτικής άσκησης υπάρχουν διαθέσιμες σε πάρα πολλούς τομείς και προσφέρουν τη δυνατότητα να δείτε από κοντά πώς λειτουργεί η ΕΕ. Το περιεχόμενο της εργασίας σας θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την υπηρεσία στην οποία θα επιλέξετε.  Οι επιλογές πολλές. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ασχοληθούν με τη νομοθεσία για τον ανταγωνισμό, τους ανθρώπινους πόρους, την περιβαλλοντική πολιτική, την επικοινωνία και άλλα πολλά. Στην παρούσα φάση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρέχει διάφορες δυνατότητες πρακτικής άσκησης εντός της Γενικής Γραμματείας του, προκειμένου να συνεισφέρει στην επαγγελματική κατάρτιση των πολιτών και να τους δώσει τη δυνατότητα να εξοικειωθούν με τη λειτουργία του. Οι περίοδοι άσκησης καλύπτουν τους ακόλουθους τομείς:
n Γενική κατεύθυνση, ανοιχτή σε όλους τους υποψηφίους που πληρούν τα αντίστοιχα κριτήρια.
n Κατεύθυνση δημοσιογραφίας: οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία που να αποδεικνύεται είτε από δημοσιεύσεις είτε από την εγγραφή τους ως μελών σε ένωση δημοσιογράφων κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης είτε από την απόκτηση τίτλου δημοσιογραφικής εκπαίδευσης αναγνωριζόμενου στα κράτη – μέλη ή στα υποψήφια κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
n Κατεύθυνση Βραβείο Ζαχάρωφ: το πρόγραμμα έχει στόχο την εμβάθυνση των γνώσεων σχετικά με τη δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπέρ των δικαιωμάτων του ανθρώπου, καθώς και με τη σχετική διεθνή νομοθεσία. Απευθύνεται σε υποψηφίους με έντονο ενδιαφέρον για τα ζητήματα των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Για τη συμμετοχή στις θέσεις πρακτικής άσκησης οι υποψήφιοι εκτός από την ιθαγένεια ενός κράτους – μέλους της ΕΕ θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να γνωρίζουν μια από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Επιπλέον δεν πρέπει να έχουν συμμετάσχει σε άλλη περίοδο πρακτικής άσκησης και να μην έχουν απασχοληθεί επ" αμοιβή από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ενωσης για διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων συνεχών εβδομάδων. Η διάρκεια των περιόδων άσκησης είναι πέντε μήνες χωρίς δυνατότητα παράτασης. Ειδικά για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων λήγει στις 15 Μαΐου και θα επιλεχθούν 600 άτομα. Η αμοιβή τους θα είναι περίπου 1.200 ευρώ.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά τις εσωτερικές διατάξεις προτού συμπληρώσουν το έντυπο υποψηφιότητας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτρέπει τους υποψήφιους μην περιμένουν την τελευταία ημέρα της προθεσμίας  για την υποβολή της.
Δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση αλλαγών στην αίτηση ηλεκτρονικά. Η αίτηση, μόλις συμπληρωθεί, υποβάλλεται κατευθείαν.  Αιτήσεις υποβάλλονται στην εξής διεύθυνση: https://www.secure.europarl.europa.eu/parliament/public/traineeship/secured/pRequest.do?tab=1&typ=paid&language=en
Με την αποστολή της αίτησης οι υποψήφιοι θα λάβουν αυτόματα επιβεβαίωση στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου.