Λεπτομέρειες για αναγνώριση των σπουδών εξ αποστάσεως

ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΠΤΥΧΙΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΈΡΕΥΝΑ του Χρήστου Κάτσικα  | ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 18/03/2010 12:38 | ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 18/03/2010 12:41 |

Αρκετά χρόνια πριν στο εξωτερικό και τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας αναπτύσσεται με γρήγορους ρυθμούς η εξ αποστάσεως εκπαίδευση με τη χρήση των νέων τεχνολογιών και με κύριο μέσο επικοινωνίας το διαδίκτυο. Σήμερα μπορεί κάποιος μέσω της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, με τη χρήση των νέων τεχνολογιών και με κύριο μέσο επικοινωνίας το διαδίκτυο, να ολοκληρώσει προπτυχιακές ή και μεταπτυχιακές σπουδές στα Ανοικτά Πανεπιστήμια της Ελλάδας, της Κύπρου ή διαφόρων χωρών του εξωτερικού χωρίς την υποχρέωση της φυσικής παρουσίας στους πανεπιστημιακούς χώρους. Επίσης μπορεί με την ίδια διαδικασία να κάνει μεταπτυχιακές σπουδές ή να αποκτήσει πιστοποιητικά επιμόρφωσης ή εξειδίκευσης σε ένα «συμβατικό» Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα. Παράλληλα μπορεί να επιμορφωθεί σε διάφορα θέματα που σχετίζονται με το επάγγελμά του ή να μάθει μια ξένη γλώσσα, ή να προετοιμαστεί για τη συμμετοχή του σε ένα διαγωνισμό κλπ από ιδιωτικούς φορείς χωρίς να είναι υποχρεωμένος να ευρίσκεται στις εγκαταστάσεις τους έστω και για μια μικρή χρονική περίοδο.

Ε- learning / Προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην Ελλάδα και το Εξωτερικό

Όπως είναι γνωστό απαραίτητη προϋπόθεση για τις σπουδές σε ένα πανεπιστήμιο είναι η φυσική παρουσία του φοιτητή στις πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις. Ωστόσο εδώ και πολλές δεκαετίες σε διάφορες χώρες του εξωτερικού (και την τελευταία δωδεκαετία στη δική μας χώρα) ιδρύθηκαν τα λεγόμενα ανοικτά πανεπιστήμια (open universities) όπου έχει κανείς τη δυνατότητα να ολοκληρώσει τις προπτυχιακές ή ακόμα και τις μεταπτυχιακές σπουδές του χωρίς να είναι υποχρεωμένος να ευρίσκεται στις αντίστοιχες πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις έστω και για μια μικρή χρονική περίοδο. Με άλλα λόγια μπορεί κανείς να σπουδάζει από απόσταση, χωρίς την υποχρέωση της φυσικής παρουσίας στους πανεπιστημιακούς χώρους.

Η προσφορά των σπουδών γίνεται με τη γνωστή μέθοδο της εξ αποστάσεως εποπτείας, παρακολούθησης, συμβουλευτικής, επικοινωνίας, συνεργασίας και μελέτης. Αυτή η εξ αποστάσεως "διδασκαλία" επικεντρώνεται σε ένα ειδικά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό υλικό (έντυπο, οπτικοακουστικό και ηλεκτρονικό) και οργανώνεται στο πλαίσιο ενός ενδεικτικού χρονοδιαγράμματος που προβλέπει τον προγραμματισμό μελέτης, των συμβουλευτικών συναντήσεων, των γραπτών εργασιών (σύνταξη, αξιολόγηση, ανατροφοδότηση) και των τελικών εξετάσεων.

Η πιο ενδιαφέρουσα ίσως πλευρά της σχέσης internet και εκπαίδευσης είναι το λεγόμενο e-learning ή «τηλεμάθηση» ή «τηλεκπαίδευση». Τι είναι το e-learning; Είναι η διαδικασία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με τη χρήση των νέων τεχνολογιών και με κύριο μέσο επικοινωνίας το διαδίκτυο. Με τη χρήση ενός υπολογιστή και μιας πρόσβασης στο Δίκτυο, οι δυνατότητες καθενός για πρόσβαση σε απροσπέλαστους έως τώρα τομείς μάθησης αυξάνονται κατακόρυφα, ενώ η χρήση του Internetως πεδίου έρευνας για τις σπουδές είναι τεράστιας σημασίας.

Η τηλεκπαίδευση είναι ένα βήμα πιο πέρα από την παραδοσιακή, εξ αποστάσεως εκπαίδευση αφού μπορεί πλέον να ενσωματώσει στα μέσα που χρησιμοποιεί ένα πλήθος από εργαλεία που έχει αναπτύξει η πληροφορική, ώστε να μετατρέψει τις στατικές σελίδες ενός βιβλίου ή ενός τόπου σε δυναμικές, με κίνηση, με παραπομπή σε ηλεκτρονικές διευθύνσεις, με ενσωμάτωση video, ζωντανή επικοινωνία μεταξύ δασκάλου και μαθητή κ.λπ.

Το πιο επιτυχημένο ανοικτό πανεπιστήμιο της Ευρώπης είναι το Αγγλικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ( The Open University), στο οποίο μπορεί να εγγραφεί κανείς και να ολοκληρώσει τις προπτυχιακές ή / και τις μεταπτυχιακές σπουδές του, χωρίς να επισκεφθεί ποτέ τις αντίστοιχες πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις. ΄Αλλα πολύ γνωστά Ευρωπαϊκά ανοικτά πανεπιστήμια είναι το Γερμανικό, το Ολλανδικό, το Ισπανικό, το Πορτογαλικό κλπ. Το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο ιδρύθηκε με ειδικό νόμο το 1992 το Ανοικτό Πανεπιστήμιο, η λειτουργία του καθορίστηκε από το ν. 2525/97 και άρχισε να λειτουργεί από το 1998. Η προσφορά των σπουδών γίνεται αποκλειστικά με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως διδασκαλίας.

Σήμερα, είναι σε εξέλιξη η δημιουργία ειδικά διαμορφωμένων και εξοπλισμένων χώρων τηλεκπαίδευσης σε κάθε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, προκειμένου να υποστηρίξουν τόσο οριζόντιες εκπαιδευτικές δράσεις για τις ανάγκες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όσο και άλλες εκπαιδευτικές ανάγκες.. Συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή, εκτός του, λειτουργούν ειδικά κέντρα τηλεκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στο Πανεπιστήμιο Πατρών, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και στο  ΤΕΙ Πειραιά. Ωστόσο η μέχρι τώρα αξιοποίηση της υποδομής τηλεκπαίδευσης αφορά κυρίως σε δραστηριότητες σχετικές με την κάλυψη πανελλήνιων συνεδρίων, επιμόρφωση εκπαιδευτικών από απόσταση, διαλέξεις στα πλαίσια των τμημάτων των πανεπιστημίων, παρακολούθηση ημερίδων, ταυτόχρονη σύνδεση παρακολούθησης εργασιών ημερίδας ή συνεδρίων από ενδιαφερομένους που βρίσκονται σε άλλες πόλεις χωρίς να χρειάζεται να μετακινηθούν, ενώ δεν έχουν δημιουργηθεί ακόμη προγράμματα ανοικτής εκπαίδευσης για όλους, με τη δυνατότητα λήψης Πιστοποιημένης Βεβαίωσης Σπουδών.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

ΣΕ ΓΝΩΣΤΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Center for Online studies at the University of Linz [Zentrum fuer Fernstudien Univeristaet Linz - ZFUL]http://www.esc.ac.at

Το Κέντρο αυτό δίνει τη δυνατότητα πανεπιστημιακών σπουδών εξ αποστάσεως. Ανήκει στο Πανεπιστήμιο του Linz και είναι πλήρως ενσωματωμένο στη δομή του εκπαιδευτικού συστήματος της Αυστρίας

Center for Online Studies at University Level (Switzerland)

http://www.fernuni.ch/

Το Κέντρο Εξ αποστάσεως σπουδών πανεπιστημιακού επιπέδου στην Ελβετία αριθμεί είκοσι έξι μέλη (οργανισμούς, ινστιτούτα, κ.α) και ελέγχεται από το Υπουργείο Εσωτερικών της Ελβετίας.

International Distance Learning Course Finder

http://www.internet-course-finder.com/

Το Διεθνές Ευρετήριο Μαθημάτων Εξ Αποστάσεως είναι η μεγαλύτερη βάση σε διεθνές επίπεδο μαθημάτων που παρέχονται εξ αποστάσεως (περισσότερα 50.000 μαθήματα) από Πανεπιστήμια, Κολλέγια και Εταιρείες από 65 χώρες.

National University of Online Education [Universidad National de Educacion a Distancia - UNED]http://www.uned.es/webuned/areasgen/info/english.htm

Το UNED είναι το επίσημα αναγνωρισμένο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο της Ισπανίας. Αποτελεί έναν αυτόνομο οργανισμό που παρέχει μαθήματα αποκλειστικά εξ αποστάσεως και έχει τη δικαιοδοσία να απονείμει τίτλους σπουδών

Open University Germany [Fern Universitaet]

http://www.fernuni-hagen.de

Αποτελεί έναν ανεξάρτητο οργανισμό αναγνωρισμένο από το εκπαιδευτικό σύστημα της Δανίας, και αριθμεί 13 Πανεπιστήμια και 80 Ινστιτούτα Ανώτατης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Open University Nederland [Open Universiteit Nederland]

http://www.ou.nl/info-alg-english-introduction/index.htm

Αποτελεί έναν ανεξάρτητο οργανισμό αναγνωρισμένο από το εκπαιδευτικό σύστημα της Δανίας, και αριθμεί 13 Πανεπιστήμια και 80 Ινστιτούτα Ανώτατης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

The Open University (UKOU)
http://www.open.ac.uk/frames.html

Το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο είναι πρωτοπόρο στην παροχή ανοιχτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην Αγγλία. Αποτελεί ένα ανεξάρτητο και αυτόνομο οργανισμό, αναγνωρισμένο από το Αγγλικό κράτος, που έχει την εξουσία να απονέμει δικούς του τίτλους σπουδών.

The University of Aberta [Universidade Aberta]
http://www.univ-ab.pt

Το Πανεπιστήμιο της Aberta είναι το επίσημα αναγνωρισμένο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο της Πορτογαλίας. Υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας αλλά έχει ερευνητική, διοικητική και οικονομική αυτονομία.

University of Plymouth
http://www.fae.plym.ac.uk/tele/tele.html

Η ηλεκτρονική αυτή διεύθυνση περιέχει μια ολοκληρωμένη ενότητα για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και τις σχετιζόμενες τεχνολογίες. Επίσης, περιέχει ένα πακέτο χρήσιμων ηλεκτρονικών διευθύνσεων που αφορούν την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, σχετικά περιοδικά, αντίστοιχα ιδρύματα και οργανισμούς, σχετικά έργα και συνέδρια. Το Πανεπιστήμιο του Plymouth προωθεί τη χρήση των νέων τεχνολογιών στην ανοιχτή και εξ αποστάσεως μάθηση και παρέχει μαθήματα στους φοιτητές του μέσω του Internet.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Η ισοτιμία των τίτλων που απονέμονται από Ιδρύματα τύπου «ανοικτού πανεπιστημίου», «σπουδών εξ αποστάσεως» και «εξωτερικών πτυχίων» αναγνωρίζεται υπό τον όρο ότι τα συγκεκριμένα Ιδρύματα έχουν ειδικό πρόγραμμα σπουδών για τον σκοπό αυτό (Ν.3328/2005, αρθ.4, παρ.1α ). Ειδικότερα, αν το πρόγραμμα παρέχεται από Ίδρυμα που προσφέρει σπουδές τακτικής παρακολούθησης και εξ αποστάσεως σπουδές θα πρέπει το εξ αποστάσεως πρόγραμμα να προσφέρεται και με συμβατικό τρόπο και με τα ίδια ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Επίσης, σύμφωνα με τον προαναφερθέντα Νόμο :

·«Ολόκληρη η διαδικασία παροχής τέτοιου τύπου προγράμματος γίνεται αποκλειστικά από το ίδρυμα και όχι από άλλο με οποιονδήποτε τρόπο συνεργαζόμενο με αυτό ίδρυμα». Εξαίρεση αποτελεί η χρήση- και μόνον- χώρου στην ημεδαπή ως εξεταστικού κέντρου, που προσδιορίζεται από το ίδιο το Ίδρυμα της αλλοδαπής.

·Η διάρκεια των σπουδών και οι όροι αξιολόγησης, προαγωγής και αποφοίτησης των σπουδαστών  πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των πανεπιστημίων της ημεδαπής και ειδικότερα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π).

Ειδικότερα, το πρόγραμμα θα πρέπει :

·να περιλαμβάνει  γραπτές ή προφορικές εξετάσεις δια ζώσης/inpresentia (εκτός των εργασιών ) των οποίων η επίβλεψη και η αξιολόγηση γίνεται από το επιστημονικό προσωπικό του εν λόγω ιδρύματος.

·οι καθηγητές/αξιολογητές/επιβλέποντες του προγράμματος να είναι μέλη ή επίσημοι εξωτερικοί συνεργάτες του ακαδημαϊκού προσωπικού του ιδρύματος .

Τέλος, σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ του ΔΟΑΤΑΠ, η «ισοτιμία και αντιστοιχία» τίτλων που έχουν αποκτηθεί με την διαδικασία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης χορηγείται μόνον εφόσον υπάρχει αντίστοιχο πρόγραμμα σπουδών στο Ε.Α.Π και κατόπιν σύγκρισης του προγράμματος σπουδών της σχολής στην ημεδαπή με αυτό της σχολής στην αλλοδαπή. Σε κάθε περίπτωση ισχύει ότι για αναγνώριση της αντιστοιχίας με σχολές 4ετούς φοίτησης στην ημεδαπή απαιτείται συνεκτίμηση βασικού και μεταπτυχιακού τίτλου. Η συνεκτίμηση αφορά σε τίτλους που έχουν αποκτηθεί με σπουδές «όμοιου τύπου» (ή εξ αποστάσεως ή συμβατικά).  Τόσο οι προπτυχιακοί τίτλοι  όσο και οι μεταπτυχιακοί αναγνωρίζονται ως ισότιμοι προς τους απονεμόμενους από το Ε.Α.Π .

Συμπληρωματικά δικαιολογητικά για εξ αποστάσεως σπουδές

Οι ενδιαφερόμενοι αποστέλλουν στο Ίδρυμα της αλλοδαπής το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί και το Ίδρυμα θα πρέπει να το στείλει απευθείας στον Οργανισμό ,συμπληρωμένο και ενυπόγραφο από τον υπέυθυνο διεξαγωγής του προγράμματος ,ώστε τα αρμόδια όργανα του φορέα να αποφανθούν για το αν μπορεί να τύχει  ακαδημαϊκής αναγνώρισης.

Οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν  όλα τα δικαιολογητικά που αφορούν στο είδος των σπουδών τους(βασικό, μεταπτυχιακό, συνεκτίμηση) εκτός από την βεβαίωση για τον τόπο των σπουδών.

ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ

Για όσους προτίθενται να ακολουθήσουν τη διαδικασία της διδασκαλίας και μάθησης από ιδρύματα τύπου «ανοικτού πανεπιστημίου» (open university), «σπουδών εξ αποστάσεως»(distance learning) και «εξωτερικών πτυχίων» (external degrees) θα πρέπει να ελέγχουν τα παρακάτω, ώστε να πληρούνται οι προϋποθέσεις του ν.3328/2005, άρθρο 4:

Οι τίτλοι σπουδών των αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής αναγνωρίζονται από τον Οργανισμό ως «ισότιμοι» ή ως «ισότιμοι και αντίστοιχοι».

1. Η «ισοτιμία» αναγνωρίζεται εφόσον:

α) Η διάρκεια των σπουδών, η διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης και οι όροι αξιολόγησης, προαγωγής και αποφοίτησης των σπουδαστών πληρούν τις απαιτήσεις των πανεπιστημίων και των τεχνολογικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής. Εξαιρούνται από την προϋπόθεση της διαδικασίας της διδασκαλίας και μάθησης τα ιδρύματα τύπου «ανοικτού πανεπιστημίου» (open university), «σπουδών εξ αποστάσεως» (distance learning) και «εξωτερικών πτυχίων» (external degrees), υπό τον όρο ότι τα συγκεκριμένα ιδρύματα έχουν ειδικό πρόγραμμα σπουδών για το σκοπό αυτόν, ότι ολόκληρη η διαδικασία παροχής τέτοιου τύπου προγράμματος γίνεται αποκλειστικά από το ίδρυμα που απονέμει τον τίτλο και όχι από άλλο με οποιονδήποτε τρόπο συνεργαζόμενο με αυτό ίδρυμα και ότι η αξιολόγηση, προαγωγή και αποφοίτηση γίνονται με βάση διαφανείς και αδιάβλητες διαδικασίες, ανάλογες με αυτές που ισχύουν στα άλλα προγράμματα σπουδών με παρακολούθηση.

β) Όλο το πρόγραμμα σπουδών έχει διανυθεί σε ομοταγή εκπαιδευτικά ιδρύματα και τουλάχιστον το 1/2 του προγράμματος έχει πραγματοποιηθεί στο ίδρυμα που απονέμει τον τίτλο. Εξαίρεση ως προς το εν λόγω ελάχιστο ποσοστό σπουδών μπορεί να αποτελέσουν τα διαπανεπιστημιακά προγράμματα συνεργασίας αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Η διάρκεια των σπουδών υπολογίζεται σε ακαδημαϊκά έτη, εξάμηνα ή διδακτικές μονάδες ή σε συνδυασμό αυτών.

2. Ειδικότερα για την αναγνώριση τίτλων σπουδών της αλλοδαπής που αποκτώνται μετά από τριετή φοίτηση, όταν για τα αντίστοιχα προγράμματα της ημεδαπής προβλέπεται τετραετής ή πενταετής φοίτηση, «ισοτιμία» ή «ισοτιμία και αντιστοιχία» του πτυχίου αναγνωρίζεται μόνον εφόσον ο κάτοχος του πτυχίου είναι και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος. Στην περίπτωση αυτή δεν αναγνωρίζεται «ισοτιμία» του μεταπτυχιακού διπλώματος. Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου δεν κρίνεται απαραίτητη προκειμένου για ισοτιμία με πτυχίο τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύματος. Σε ειδικές περιπτώσεις εντατικών προγραμμάτων της αλλοδαπής τριετούς διάρκειας, όταν τα αντίστοιχα πανεπιστημιακά προγράμματα της ημεδαπής είναι τετραετούς διάρκειας, είναι δυνατόν με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του οικείου Τμήματος του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Οργανισμού, να χορηγηθεί «ισοτιμία» ή «ισοτιμία και αντιστοιχία» στο πτυχίο χωρίς παράλληλη συνεκτίμηση μεταπτυχιακού διπλώματος. Στη σχετική απόφαση λαμβάνονται υπόψη συγκεκριμένα ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια και ιδίως οι διδακτικές μονάδες (credits) του προγράμματος σπουδών του αλλοδαπού ιδρύματος και η τυχόν αξιολόγηση ή πιστοποίηση του από αναγνωρισμένους φορείς ανώτατης εκπαίδευσης. Η απόφαση αυτή δημοσιοποιείται.

3. «Ισοτιμία και αντιστοιχία» αναγνωρίζεται εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την αναγνώριση της «ισοτιμίας» του τίτλου σπουδών και επιπλέον ο ενδιαφερόμενος έχει διδαχθεί και εξετασθεί επιτυχώς στα βασικά μαθήματα του ομοειδούς προγράμματος σπουδών της ημεδαπής. Ο Οργανισμός μπορεί να απαιτήσει επιπλέον επιτυχή εξέταση σε συμπληρωματικό αριθμό μαθημάτων σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής. Τα συμπληρωματικά μαθήματα δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα έξι. Ο αριθμός αυτός μπορεί να αυξηθεί έως δέκα, όταν πρόκειται για την αναγνώριση τίτλων της αλλοδαπής αντίστοιχων με τίτλους, που αποκτώνται στην ημεδαπή μετά από σπουδές τουλάχιστον πενταετούς διάρκειας. Αν η διαφορά του προγράμματος σπουδών της ημεδαπής από το πρόγραμμα της αλλοδαπής είναι τόσο σημαντική ώστε να μη μπορεί να χορηγηθεί «ισοτιμία και αντιστοιχία» του τίτλου ούτε με τη συμπληρωματική εξέταση σε έξι ή, αναλόγως, δέκα μαθήματα, τότε αναγνωρίζεται «ισοτιμία» εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 4 παρ. 1. Τα συμπληρωματικά μαθήματα ορίζονται από το οικείο Τμήμα του Δ.Σ. του Οργανισμού μετά από εισήγηση της αρμόδιας Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.).

4. Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα υποχρεούνται να δέχονται, μέσα στις δύο επόμενες από την υποβολή στο ίδρυμα της σχετικής αίτησης του ενδιαφερομένου εξεταστικές περιόδους, υποψηφίους που παραπέμπονται από τον Οργανισμό για εξέταση σε συμπληρωματικά μαθήματα σε αριθμό τουλάχιστον ίσο με το 10% των εισακτέων στα αντίστοιχα Τμήματα κατά το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος. Παράλειψη της υποχρεώσεως τους αυτής συνιστά παράβαση καθήκοντος.

5. Ο Οργανισμός σε συνεργασία με πανεπιστημιακά και τεχνολογικά τμήματα ανώτατης εκπαίδευσης διενεργεί ειδικές γραπτές εξετάσεις για την αξιολόγηση των απαιτούμενων συμπληρωματικών μαθημάτων και για τον έλεγχο των αποκτηθεισών γνώσεων, όταν το κρίνει σκόπιμο. Οι εξετάσεις μπορεί να γίνονται και με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών, η δε βαθμολογία των δοκιμίων των εξεταζομένων μπορεί να γίνεται και με ηλεκτρονικό τρόπο. Η εξεταστέα ύλη προσδιορίζεται εκ των προτέρων, ισχύει για ένα έτος, ανακοινώνεται δημοσίως και έχει το αντίστοιχο επιστημονικό επίπεδο των εξετάσεων που διοργανώνουν τα ημεδαπά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα γα την απόκτηση του αντίστοιχου πτυχίου. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων οι εξετασθέντες έχουν δικαίωμα να ζητήσουν την επίδειξη του γραπτού τους από τα αρμόδια όργανα του Οργανισμού και την επαναβαθμολόγησή του, εάν προκύψει σφάλμα ή παράλειψη στην αρχική βαθμολόγηση. Ειδικότερα θέματα ως προς τον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων και τη διαδικασία επαναβαθμολόγησης ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά από πρόταση του Δ.Σ. του Οργανισμού κατά το άρθρο 15 παρ. 2. Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις καταβάλλεται παράβολο στον Οργανισμό.

6.  Η «ισοτιμία και αντιστοιχία» του τίτλου για την οποία απαιτούνται συμπληρωματικά μαθήματα αναγνωρίζεται μετά την υποβολή στοιχείων που αποδεικνύουν επιτυχή εξέταση στα εν λόγω μαθήματα.

7. Οι μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί τίτλοι αναγνωρίζονται μόνο ως ισότιμοι.

41
Sofia Kod
02/06/2011 20:05
Μήπως γνωρίζει κάποιος ποιές είναι οι διαφορές του Ελληνικού ανοιχτού πανεπιστημίου με της Κύπρου στον Ελληνικό πολιτισμό? Ποιό από τα δύο θεωρείται καλύτερο?
xalkia katia
20/10/2010 00:55
Μηπως μπορει καποιος να μου πει εαν σκοπευουν να ιδρυσουμν τμημα ψυχολογιας(καποτε) στο ΕΑΠ ωστε να γινει ισοτιμο το πτυχιο που θα εχω μεχρι τοτε? Ξεκιναω Ψυχολογια στο Open University UK και απο τον ΔΟΑΤΑΠ μου ειπαν δεν αναγνωριζεται λεει αν δεν ιδρυθει τετοιο τμημα και εδω!!! Ελεος... Παρεπιπτοντως αυτο το πτυχιο στην Αγγλια ειναι κορυφη.Μετα μας λενε γιατι φευγουμε εξω..
μάστερ
30/06/2010 21:17
@Μαρία Τ. 5/6/2010 19:06 Λέω πως έχεις χάσει τη μπάλα: φυσικά και αναγνωρίζονται τα μεταπτυχιακά του ΕΑΠ, είναι ελληνικό πανεπιστήμιο. Το άρθρο κάνει λόγο για τις σπουδές εξ αποστάσεως εξωτερικού...
Μαρία Τ.
05/06/2010 19:06
Τελικά σε τι επίπεδο αναγνώρισης αντιστοιχεί ένα μεταπτυχιακό στο ΕΑΠ; Για να ξέρω αν θα το κάνω εκεί ή να πάω να τα σκάσω κανονικά στο ΠΑΝ. Μακεδονίας, μιας και αποφοίτησα από εκεί και ξέρω τι γερή δουλειά κάνουν. Αν είναι να μην αναγνωρίζεται το μεταπτυχιακό ΕΑΠ ως ισότιμο με αυτά άλλων Πανεπιστημίων, να μη συμπληρώσω την αίτηση... Τι λέτε;
μερ
25/05/2010 00:52
"7. Οι μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί τίτλοι αναγνωρίζονται μόνο ως ισότιμοι." Έχω μάστερ το οποίο το έκανα μέσω distance learning. Το ότι οι μεταπτυχιακοί τίτλοι αυτού του είδους αναγνωρίζονται μόνο ως ισότιμοι, τι σημαίνει πρακτικά;
ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΕΑΠ
30/03/2010 16:00
" ΕΧΩ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΠΕΛ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΙΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ. ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΩ ? " Αφού τα έχεις καταφέρει τόσο καλά γιατί θέλεις να τα αναγνωρίσεις??? Εκεί είναι το πρόβλημα σου? Μάλλον δεν έχεις ιδέα τι θα πει ΕΑΠ , γιαυτό με τόση ευκολία και απερισκεψία κρίνεις... Αν νομίζεις ότι εχεις τα κότσια να πάρεις πτυχιο απο το ΕΑΠ, κάνε αιτηση. Σε πληροφορώ είναι το ΜΟΝΟ ευκολο σημειο του ΕΑΠ. Μετα ξεκινανε όλα...
Μαρία Μ.
30/03/2010 15:52
Είμαι στο τμήμα Φυσικών επιστημών ΦΥΕ του ΕΑΠ. Φέτος τελειώνω και ελπίζω ότι θα πάρω το πτυχίο. Οταν ήμουν στο Λύκειο (μαθητρια του 19 ) δεν κατάφερα να μπω στο Φυσικό τμήμα που ήθελα, όχι μόνο λόγω άγχους αλλά και ατυχών συγκυριών. Ετσι αποφάσισα να κάνω πραγματικότητα ένα μου όνειρο. Ποιος είναι εκείνος που μπορεί με τόση ελαφρότητα να χαρακτηρίζει τις σπουδες στο ΕΑΠ, στο επίπεδο των ΤΕΙ ή των ΙΕΚ ??? Δεν έχω άποψη για την φοίτηση σε συμβατικό πανεπιστήμιο, όμως για την φοιτηση στο ΕΑΠ, ένα έχω να πω: Θέλει ΔΙΑΒΑΣΜΑ !!! Να ξεχάσεις οτιδήποτε άλλο, οικογένεια, διασκέδαση, κλπ. Βλέπεις τα παιδιά σου δίπλα σου να μεγαλώνουν, να έχουν ανάγκη να τα βοηθήσεις σε ένα μάθημα και δεν προλαβένεις. Ο χρόνος περνάει και εσύ έχεις μόνο ΔΙΑΒΑΣΜΑ. Όταν όλοι οι άλλοι ξεκουράζονται, διασκεδάζουν, ζουν, εσύ έχεις μόνο ΔΙΑΒΑΣΜΑ. Είναι διακοπές και εσύ έχεις Εργασία να παραδώσεις. Για κάθε ενότητα 6 εργασίες και αν έχεις 3 ενότητες αυτό σημαίνει 18 εργασίες σε ένα ακαδημαικό έτος. Και σας ρωτώ ξερετε πολλούς φοιτητές στα συμβατικά πανεπιστήμια να διαβάζουν έτσι??? Εγω κανέναν !!! Α
ΝΤΟΥΛΗΣ
19/03/2010 21:38
ΕΧΩ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ
ΝΟΜΠΕΛ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΙΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΩ ?
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΕΑΠ
19/03/2010 21:34

TO EAΠ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
chris
19/03/2010 17:08
Νομίζω οτι το κόμπλες (ψυχολογικό σύμπλεγμα κατωτερότητας) πολλών (πτυχιούχων συμβατικών πανεπιστημίων) για το ΕΑΠ είναι τεράστιο. Λυπούμαστε που δέν έχετε επιχερήματα για να αντιπαραβάλετε, όπως τη διδακτέα ύλη, για παράδειγμα ή το αδιάβλητο των εξετάσεων (που δέν αναβάλονται κάθε φορά λόγω καταλήψεων κ.τ.λ.). ???Δηλαδή εσείς που έχετε και χρόνο, πατάτε καθόλου στη σχολή σας? Ας είναι καλά ο καφενές! Γιατί δεν λές για την ΦΥΕ και ΠΛΗ του ΕΑΠ? ΕΕΕ??? Επίσης, πρέπει να κοιτάξετε τα χάλια σας γιατί δεν έχετε κάνει ΠΟΤΕ μάθημα (πέρα απο τον καφενέ) με τις καταλήψεις και τις διάφορες πολιτικές "διευκολίνσεις". Στην αγορά φιλαράκο η προσωπικότητα μετράει, (να στο κάνω λιανά : οι ικανότητες κάθε ατόμου είναι ατομικές, συνεπώς διαφορετικές και ποτέ ίσες!), τα υπόλοιπα είναι τα τυπικά... Αυτό σας πονάει επειδή είχατε καβατζώσει τα "τυπικά" και είχατε με πάρει την ελπίδα απο πολλούς που για διάφορους λόγους (π.χ. όταν πήγαινα εγώ σχολείο δέν περνούσες με 10 σε ΤΕΙ και ΑΕΙ), ή δέν τα ακουμπάγαμε (γιατί ίσως να μήν είχαμε) σε ιδιωτική παιδέια να έχουν "στον ήλιο μοίρα", που ανατέλει γιά όλους. Άν είσαι ΜΠΟΥΦΟΣ δεν πα να έχεις τίτλο απο το MIT, το πολύ πολύ να έμπαινες στο ΔΗΜΟΣΙΟ (παλιά γιατί τώρα ξέχασε τ ο) Λυπάμαι... ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΕΙΣ!
koupepe
19/03/2010 14:38
Kyrioi oi aiqouses ktl. me webcast ktl den einai aparaithtes gia distance learning. To qema einai autos pou einai sto poio makrino nhsi na mporei na spoudasei. Ti na to kaneis an den exei internet? Den prepei na sthrizetai sto internet. Tote dhmiourgeis ena panepistimio pou qa prepei na eisai se kentriko shmeio alla oxi na pas sto panepistimio dhladi na glytwseis thn kykloforia sto kentro ths aqhnas. Oso gia thn dyskoli: oi tritobaqmies spoudes qa prepei na einai eukoles kai poiotikes. Dhladh enas epimelis maqhths na mhn exei dyskolia. To na tou dyskoleueis thn zwh den shmainei oti einai kai poiotikes!!! An eisai sto OU ths bretanias einai eukolo (oso ginetai) kai katanohto to keimeno. To qema einai esy na diabaseis kai na skefteis. Sthn ellada sygxeoume to paidema me thn poiothta...
pakis
19/03/2010 14:21
Οι προπτυχιακές σπουδές του ΕΑΠ είναι γενικά χαμηλού επιπέδου και πολλά πτυχία χωρίς αντίκρυσμα βλ. Ευρωπαϊκός Πολιτισμός. Ο κάθε πικραμένος συνήθως άνω των 39 που έχει απωθημένα κάνει αίτηση. Δυστυχώς πολλοί από αυτούς το συνεχίζουν και σε μεταπτυχιακό επίπεδο για να βασανίζουν διδάσκοντες συμφοιτητές και άλλους με ανοητες ερωτήσεις και τραγικες παρουσιάσεις στερώντας από νέα παιδιά τη δυνατότητα να συνεχίσουν καθώς η επιοίκεια είναι συνήθως δεδομένη. Με ελάχιστες φωτεινές εξαιρέσεις οι αποφοιτοί του ΕΑΠ έχουν αποκτήσει κατάρτιση λίγο πιο πάνω από ΙΕΚ. Στα μεταπτυχιακά του ΕΑΠ, η κατάσταση είναι καλύτερη καθώς οι απαιτήσεις είναι ψηλότερες και οι φοιτητές είναι συνήθως απόφοιτοι αλλων πανεπιστημίων. Αν το ΕΑΠ δεν αλλάξει χαρακτήρα και δεν επεκταθεί σε άλλα αντικείμενα, ίσως θα ήταν καλύτερα οι αποφοιτοί του να μην έχουν τη δυνατότητα εισαγωγής σε μεταπτυχιακά ή άλλου είδους προγράμματα και απλά να προσέφερε μπόνους ή μόρια στο δημόσιο.
mina
19/03/2010 13:33
Αν και τα μέσα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι πάρα πολλά και το καθένα μπορεί να αποτελείται από διαφορετικά προγράμματα που συνεργάζονται, το πιο διαδεδομένο σύστημα που χρησιμοποιείται για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην ανώτατη εκπαίδευση είναι το Σύστημα Διαχείρισης της Μάθησης ή Εικονικό Περιβάλλον Εκπαίδευσης Οι όροι χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν το λογισμικό που σχεδιάστηκε για τη διαχείριση των δραστηριοτήτων εκπαίδευσης. Εξέλιξη τους είναι το Σύστημα Διαχείρισης Εκπαιδευτικού Περιεχομένου (LCΜS) που προσθέτει τη λειτουργικότητα της επαναχρησιμοποίησης του υλικού ή μέρους του.
Αγλαία Δρούτσα
19/03/2010 13:09
Ο τόσο λάβρος ενάντια στο ΕΑΠ αναγνώστης σας, ας πάει να παρακολουθήσει κάποια σχολή του ΕΑΠ και μετά ας βγάλει τέτοια απαξιωτικά συμπεράσματα. Είμαι στο πρώτο έτος του ΕΑΠ και σας διαβεβαιώ ότι και εγώ στην αρχή είχα τις επιφυλάξεις μου -να μην πω ότι νόμιζα ότι θα πάρω πτυχίο με λίγο ή ελάχιστο διάβασμα- αλλά η δυσκολία είναι τεράστια. Είσαι συνέχεια με ένα βιβλίο στο χέρι, χώρια η βιβλιογραφία που αναγκάζεσαι να αγοράσεις προκειμένου να εξασφαλίσεις καλό βαθμό στις εργασίες σου! Μη, λοιπόν, συμπεραίνουμε αυθαίρετα πράγματα, γιατί θα ισχύσει εδώ "όσα δεν φτάνει η αλεπού τα κάνει κρεμαστάρια"!
Νίκος Νίκου
19/03/2010 12:11
Δυστυχώς στο ΕΑΠ η κατάσταση είναι ΤΡΑΓΙΚΗ. Δεν έχει καθόλου προσαρμοστεί το Ακαδημαϊκό Περιβάλλον στην Εξ'' Αποστάσεως φιλοσοφία. Οι ίδιοι καθηγητές που διδάσκουν σε άλλα ΑΕΙ και ΤΕΙ συναντώνται και εδώ με καθόλου προσπάθεια να προσαρμόσουν το υλικό τους στα Εξ'' Αποστάσεως Δεδομένα. Δυστυχώς ΔΕΝ ελέγχεται κανένας. Πολλοί από αυτούς δεν μπαίνουν στον κόπο να χειριστούν τα web 2 και semantics web εργαλεία που είναι πλέον άφθονα για να δημιουργήσουν Κοινότητες, Διαδραστικό Υλικό, Ανοικτά Αντικείμενα και Ευφυή Assessment. Το semantics και τα αγαθά του για την εξ΄αποστάσεως εκπαίδευση είναι άγνωστο στους περισσότερους. Aπλά κοιτάξτε τι γίνεται στα περισσότερα πανεπιστήμια στις Η.Π.Α. και Ευρώπη και συγκρίνετε το υλικό τους που δίνεται για ΑΙΘΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ σε σύκριση με το δικό μας που δίνεται για Εξ'' Αποστάσεως Εκπαίδευση...Σας παρακαλώ απλά κοιτάξτε...
Κ.Ρ.
19/03/2010 10:38
Στη χώρα μας, υπάρχουν ειδικά διαμορφωμένοι και εξοπλισμένοι χώροι τηλεκπαίδευσης σε τέσσερα τουλάχιστον ιδρύματα (ΑΠΘ, ΕΚΠΑ, ΕΜΠ, ΟΠΑ) ενώ είναι σε εξέλιξη η δημιουργία μίας τέτοιας αίθουσας τηλεκπαίδευσης σε κάθε ανώτατο ίδρυμα στα πλαίσια της Πρόσκλησης 7 της ΚτΠ και του ΥΠΕΠΘ. Μετά το τέλος αυτής της δράσης θα είναι σε λειτουργία ένα βασικό πλέγμα αιθουσών τηλεκπαίδευσης το οποίο θα μπορεί να υποστηρίξει οριζόντιες εκπαιδευτικές δράσεις, τόσο για τις ανάγκες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην χώρα μας όσο και άλλες εκπαιδευτικές ανάγκες. Σε συντονιστικό επίπεδο, ήδη υφίσταται (α) μηχανισμός διάχυσης της απαραίτητης τεχνογνωσίας για το σχεδιασμό χώρων για τη σύγχρονη τηλεκπαίδευση με τη μορφή παροχής τεχνικών συμβουλών, καθώς και (β) μηχανισμός κεντρικού συντονισμού όπου και όταν αυτό απαιτείται, μέσω του GUnet και του έργου Διαπανεπιστημιακό Δίκτυο Τηλεκπαίδευσης. Αντικείμενο του τελευταίου έργου, πέρα από την υλοποίηση τριών αιθουσών τηλεκπαίδευσης, ήταν:
(α) Η τεχνική και παιδαγωγική αξιολόγηση των αιθουσών σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, η οποία βοήθησε να ανιχνευτούν και να διορθωθούν τεχνικές αδυναμίες ενώ παράλληλα κατέγραψε τη θετική ανταπόκριση των φοιτητών σε αυτήν την υπηρεσία.
(β) Οδηγίες σχεδιασμού και υλοποίησης χώρων τηλεκπαίδευσης προκειμένου να διαχυθεί η αποκτηθείσα τεχνογνωσία σε όλα τα ακαδημαϊκά ιδρύματα
(γ) Θέματα ολοκλήρωσης σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.
Για περισσότερες πληροφορίες ο αναγνώστης μπορεί να μελετήσει την ιστοσελίδα του έργου στο URL: www.teleteaching.gr .

Σε επίπεδο παροχής σχετικών υπηρεσιών κεντρικά, παρέχονται υπηρεσίες VoD, επικοινωνία πολλαπλών Η.323 τερματικών (και συνεπώς και αιθουσών). Συγκεκριμένα, για την υποστήριξη web-casting και VoD υπηρεσιών υπάρχουν ήδη σε παραγωγή δύο (2) κεντρικοί εξυπηρετητές τύπου Real τους οποίους διαχειρίζονται οι φορείς του GUnet και του ΕΔΕΤ, αντίστοιχα, και οι οποίοι είναι στη διάθεση όλων των ιδρυμάτων. Oι εξυπηρετητές αυτοί υποστηρίζουν τόσο web casting όσο και on demand υπηρεσίες. Επίσης, για τη διασύνδεση παραπάνω από δύο αιθουσών τηλεκπαίδευσης μέσω Η.323 και την επικοινωνία Η.323 τερματικών (ΙP δίκτυο) με Η.320 τερματικών (ISDN δίκτυο) είναι διαθέσιμες οι αντίστοιχες υπηρεσίες από το EΔΕΤ (http://www.grnet.gr/services.html). Συνεπώς, υπάρχει ο απαιτούμενος κεντρικός εξοπλισμός για την υποστήριξη των υπηρεσιών σύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Φυσικά, όταν υλοποιηθεί το πλέγμα αιθουσών τηλεκπαίδευσης, θα απαιτηθεί η αναβάθμιση των παραπάνω εξυπηρετητών. Πρέπει να σημειωθεί ότι η προμήθεια εξοπλισμού τύπου Η.323 MCU από τα ιδρύματα είναι άσκοπη και οδηγεί σε σπατάλη πόρων που μπορούν να διατεθούν σε άλλο εξοπλισμό.

Συμπερασματικά, η πορεία εισαγωγής των υπηρεσιών σύγχρονης τηλεκπαίδευσης στη χώρα μας κρίνεται ικανοποιητική με την έννοια ότι ικανοποιείται η ελάχιστη απαίτηση της δημιουργίας και λειτουργίας μίας τουλάχιστον αίθουσας σύγχρονης τηλεκπαίδευσης ανά Ίδρυμα. Οι αίθουσες αυτές θα είναι λειτουργικές υπό την προϋπόθεση τα Ιδρύματα να προμηθευτούν τον ελάχιστο πυρήνα εξοπλισμού που είναι απαραίτητος για την παροχή της υπηρεσίας σύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Ο ελάχιστος αυτός πυρήνας εξοπλισμού έχει ήδη επισημανθεί στα ιδρύματα και σε ειδική συνάντηση στα πλαίσια της Πρόσκλησης 7. Ο απαραίτητος εξοπλισμός για τη σύγχρονη τηλεκπαίδευση μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για άλλες υπηρεσίες όπως η παραγωγή video (οι αίθουσες τηλεκπαίδευσης ως studio παραγωγής video), η ψηφιοποίηση video, η χρήση του για VOD υπηρεσίες. Κάθε Ίδρυμα θα πρέπει να έχει ως στόχο την υλοποίηση ενός Γραφείου Υποστήριξης Τηλεκπαίδευσης το οποίο θα είναι άρρηκτα συνδεμένο με την αίθουσα τηλεκπαίδευσης και θα παρέχει και τις προαναφερόμενες συμπληρωματικές υπηρεσίες.
mIHALIS
19/03/2010 10:35
Η ανάπτυξη της επιστήμης της Πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, παρέχουν σήμερα ψηφιακά συστήματα αυτοματοποιημένης εκπαίδευσης μέσω Η/Υ στα οποία μπορούμε να έχουμε πρόσβαση εξ αποστάσεως μέσω του διαδικτύου (Internet).

Η χρήση των συστημάτων αυτών μας παρέχουν τη δυνατότητα να αποκτούμε γνώσεις και δεξιότητες, όποτε θέλουμε (anytime), από οπουδήποτε (anywhere) σε οποιοδήποτε εκπαιδευτικό αντικείμενο (anything), με όποιον ρυθμό παρακολούθησης μας ταιριάζει.

Το webschool.edu.gr είναι εφοδιασμένο με μια τέτοια πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning software platform) η οποία περιέχει εκπαιδευτικό υλικό για διάφορους τομείς εκπαίδευσης. Άρα λοιπόν με χρήση του διαδικτύου (internet) μέσα από τις υπηρεσίες του webschool.edu.gr μπορείτε να εκπαιδευτείτε εξ αποστάσεως χωρίς την παρέμβαση καθηγητή έχοντας πρόσβαση σε μοναδικό εκπαιδευτικό περιεχόμενο όταν ακριβώς το χρειάζεστε.
ΚΟΡ.
19/03/2010 10:27

Τα περισσότερα ανώτατα ιδρύματα των Η.Π.Α παρέχουν τόσο υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης όσο και web casting. Παρόλο που οι περισσότερες αίθουσες είναι εξοπλισμένες με οπτικοακουστικό εξοπλισμό και H/Y για την υποστήριξη τοπικών πολυμεσικών παρουσιάσεων, δεν είναι εξοπλισμένες όλες με συσκευές τηλεδιάσκεψης. Αυτό ίσως να απορρέει από το γεγονός ότι δεν είναι τόσο εκτεταμένη η χρήση των υπηρεσιών αυτών σε διαπανεπιστημιακό επίπεδο, λόγω του ανταγωνισμού αλίευσης φοιτητών μεταξύ των Ιδρυμάτων. Οι υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης χρησιμοποιούνται για την οργάνωση κοινών μαθημάτων μεταξύ γεωγραφικά διάσπαρτων τμημάτων του ιδίου Ιδρύματος. Αντίθετα, στην Ευρώπη, π.χ., Αγγλία, Γερμανία, Ισπανία, έχει μόλις αρχίσει η οργάνωση σε κάθε χώρα ενός πλέγματος αιθουσών τηλεκπαίδευσης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
19/03/2010 10:17
Το 6ο Γυμνάσιο Σερρών, απο το 1995 που είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο, έχει ασχοληθεί αρκετές φορές με τηλεδιασκέψεις, εκπαίδευση και διδασκαλία απο απόσταση, διάφορα meeting, ενημερωτικές συνδέσεις on line με Πανεπιστήμια, ιδιωτικά κέντρα και φορείς του δημοσίου. Σε συνεργασία με τη Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού (Δ.Ε.Π.Κ.Α.) του Δήμου Σερρών έχει καλύψει On Line ημερίδες, σεμινάρια, συνέδρια, τηλεδιασκέψεις.
Πληροφορικός
19/03/2010 10:14
Σήμερα, στα πλαίσια της πρόσκλησης 7 της "Κοινωνίας της Πληροφορίας" (ΚτΠ) και του ΥΠΕΠΘ, είναι σε εξέλιξη η δημιουργία ειδικά διαμορφωμένων και εξοπλισμένων χώρων τηλεκπαίδευσης σε κάθε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, προκειμένου να υποστηρίξουν τόσο οριζόντιες εκπαιδευτικές δράσεις για τις ανάγκες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όσο και άλλες εκπαιδευτικές ανάγκες. Ήδη πολλά ακαδημαϊκά ιδρύματα έχουν ανταποκριθεί στο αίτημα για ανάπτυξη τεχνικών υποδομών τόσο για την σύγχρονη εκπαίδευση από απόσταση όπου η επικοινωνία διδάσκοντα –διδασκομένων γίνεται σε πραγματικό χρόνο όσο και στην ασύγχρονη εκπαίδευση από απόσταση όπου η επικοινωνία πραγματοποιείται έμμεσα κυρίως μέσω του διαδικτύου.
efraim menegakis
19/03/2010 09:02
Ε, οχι και να μας λετε οτι το τριτοκοσμικο ΕΑΠ με τα 5 μόλις βασικα προγράμματα σπουδών, (έναντι των 100 που προσφέρει το Αγγλικο Ανοιχτό που για να τα αναγνωρίσεις πρεπει να περιμένεις την τριτοκοσμική Ψωροκαίστανα να εισάγει άλλα 95 νέα προγράμματα σπουδών), είναι υψηλού επιπέδου. Ποιο ??? Το ΕΑΠ υψηλού επιπέδου (ας γελάσω) , θα το διαβάσει και κανένας που δεν ξέρει και θα το πιστέψει! Αγγλία και πάλι Αγγλία, αλλά δεν τα αναγνωρίζουν τα πτυχία επειδή φοβούνται τον ανταγωνισμό με τα ξένα πανεπιστήμια και το υψηλό επίπεδο που παρέχουν και όχι οι γνωστές δικαιολογίες μα εκεί ειναι 3 χρόνια κι εδώ 4... Στα 3 χρόνια φτύνεις αίμα για πτυχίο, όχι καφέ και απεργίες όπως εδώ.
KG
19/03/2010 08:05
ΚΙ εγω είμαι στο ΕΑΠ. Επειδή εχω περάσει και απο την Νομικη Σχολή Αθηνών, μπορώ να σας πω ότι οι απαιτήσεις του ΕΑΠ είναι ασύγκριτα ψηλότερες. Οχι όμως και η παροχή οπτικοακουστικού υλικού που ειναι ανύπαρκτη. Εν ολιγοις σου λένε "διάβασε μόνος σου" και σου ζητάνε πράγματα που μονο με παρακολουθηση μαθημάτων θα έπρεπε να σου ζητάνε. http://www.eap.gr/
nektarios
19/03/2010 07:25
Η ποιότητα Σπουδών στο ΕΑΠ είναι σαφέστατα καλύτερη απο αρκετά ελληνικά και ξένα Πανεπιστήμια. Οι απαιτήσεις του για να πάρεις πτυχίο είναι μεγάλες. Αναλογιστείτε οτι προκειμένου να μπορέσεις να δώσεις εξετάσεις χρειάζεται να εκπονίσεις 4 γραπτές εργασίες σε κάθε Θεματική Ενότητς ( όπως λένε πολλοί Μεταπτυχιακού Επιπέδου). Πολλοί εγκαταλείπουν τις Σπουδές τους στον 1 ή 2 χρόνο. Σε ποσα ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΑ συμβαίνει αυτό? Το μόνο του μειονέκτημα είναι ότι είναι δύσκολο να εισαχθείς ( εδώ παίζει ρόλο ο νόμος της προσφοράς και της ζήτησης)
ΓΙΩΡΓΟΣ Σ.
19/03/2010 05:06
ΤΟ Ε- LEARNING ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΠΟΛΛΑ
ΣΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΠΟΥ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΥΠΟΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ. ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠ/ΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΛΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΓΝΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ
ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ
E- LEARNING.
John
19/03/2010 01:53
If you are interested in an Online Accredited Degree program Take a look at University of Phoenix at www.phoenix.edu Also take a look at Western International University at www.west.edu, it''s sister University that specializes in International students. They have been doing it since 1996. and they know how to do it right. Almost 450,000 students worldwide cannot be wrong. How long have the European Universities been doing it? What experience do they have? What technology do they use? Just some things to consider.
Κ.
18/03/2010 23:05
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΩ ΤΟ ΕΑΠ.. ΤΕΛΕΙΩΝΩ ΣΕ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ.. ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΑ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥ.. ΕΠΙΣΗΣ, ΝΑ ΔΗΛΩΣΩ ΠΩΣ ΕΚΑΝΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑ, ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΕΓΙΝΑ ΔΕΚΤΟΣ ΣΤΗ 3Η ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΕΙΧΑ ΔΗΛΩΣΕΙ. ΗΤΑΝ ΚΑΘΑΡΑ ΘΕΜΑ ΤΥΧΗΣ.. ΛΟΓΙΚΟ ΚΑΠΟΙΟΙ ΝΑ ΜΕΝΟΥΝ ΕΚΤΟΣ, ΕΙΝΑΙ ΤΕΡΑΣΤΙΟΣ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΣΩΝ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΙΓΕΣ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ.. ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΟΥΝ ΝΑ ΤΟ ΕΠΙΛΕΞΟΥΝ..
student
18/03/2010 20:42
to elliniko anoikto panepistimio einai mia parodia. ektos apo ton tropo eisagogis pou einai geloios kai xoris kanena kritirio exoun akoustei diafora gia politika mesapou xrisimopoiountai gia tin oloklirosi ton spoudon.se kamia periptosi den tha eprepe na einai isotimo oyte kan me ta tei. Alla stin xora pou zoume kathe ti dimosio einai kai anagnorisimo.
Παναγιώτης Μιχαλόπουλος
18/03/2010 20:14
Ο ΔΟΑΤΑΠ ΈΧΕΙ ΚΆΠΟΙΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ
Μάριος
18/03/2010 20:11
κ. Κατσικα που μπορούμε να βρούμε πληροφορίες για την Ελλάδα. Γράψτε κατι παρακαλω.
ευχαριστω
m s
18/03/2010 19:31
se pia thesi pagkosmios vriskete to anixto stin agglia kai se pia to eap?
Σάκης Μ.
18/03/2010 19:07
συγχαρητήρια ναι για την ενημέρωση
Κώστας
18/03/2010 19:06
πολύ καλό
Δημήτριος Τ.
18/03/2010 18:56
Το Κυριότερο πρόβλημα με το Ελληνικό Α.Π είναι η αναξιοκρατία στο σύστημα εισαγωγής του...Προσπαθώ εδώ κ έξι(6) συναπτά έτη κ δεν τα έχω καταφέρει ακόμη!!Μαθαίνω από φίλο που τα κατάφερε κ μπήκε ότι στο τμήμα του υπάρχουν δίδυμες αδελφές που μπήκαν στο ίδιο έτος(προπτυχιακό). Έντονες φήμες αλλά κ καταγγελίες για παρεμβάσεις της Δ.Α.Π αλλά φαντάζομαι από εφέτος της ΠΑΣΠ. Μην ξεχνάμε το ζεύγος Ρουσόπουλου,ο Τεο με την πρώτη σε προπτυχιακό κ οι δυο. Κυκλοφορεί ο αλγόριθμος που χρησιμοποιείτε για την κλήρωση στο διαδίκτυο κ για αυτό μπορούν κ επεμβαίνουν διάφοροι στο αποτέλεσμα της κλήρωσης(καταγγελία από υποψήφιο διδάκτορα περιφερειακού πανεπιστημίου). Είναι μακρύς ο κατάλογος αλλά ευτυχώς αφορά μόνο το σύστημα εισαγωγής και κάτι πρέπει επιτέλους να γίνει γι''αυτό!!!!!
Κώστας Μ
18/03/2010 18:10
Έχω κάνει και εγώ μεταπτυχιακό στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο της Βρετανίας (open university UK) και το συστήνω ανεπιφύλακτα. Το επίπεδο σπουδών είναι πολύ υψηλό!
BASILIOS PIGKOULAS, koureas
18/03/2010 18:07
XRHSTO KATSIKA, GIA ALLH MIA FORA SYGXARHTHRIA. THAVMASIO ARTHRO!
Δήμητρα
18/03/2010 16:04
Να είσθε καλά. Έψαχνα για το θέμα πληροφορίες εδώ κι ένα μήνα και δεν μπορούσα να βρω άκρη. Συγχαρητήρια
koupepe
18/03/2010 15:50
Exontas empeiria apo arketa panepistimia kai sto eswteriko kai sto exwteriko exw na pw auto: To UK open university einai ypodeigma panepistimiou kai gia emena einai top. To yliko, h meqodos , to proswpiko einai fantastika. Kamia sxesh me ellhnika h kai me ksena symbatika panepistimia. KAi h Ellhniki patenta: anagnwrizontai mono ptyxia tou OU pou exoun antoisthxa sto EAP. Poia einai h logiki? Dhladh an bgalw fysiki sto OU pou yparxei kai sto elliniko einai kalytero apo say mathematics? Giati to ena anagnwrizetai kai isotimo kai antoisthxo kai to allo oxi? Giati to elliniko kratos einai gia ta panygiria. Opoios qelei na spoudasei kati kai na apokthsei empeiria apo panepistimio pou endiaferetai gia tous foithtes tou, to synistw anepifylakta. H empeiria mou htan qetikotath. To yliko tous tromero. Elpizw kapote na to ftasoun ta ypoloipa.
student
18/03/2010 15:34
kostos??
Μιχαληας Γ.
18/03/2010 14:57
AN κατάλαβα καλά οι η σπουδες εξ αποστάσεως αναγνωρίζονται απο τον ΔΟΑΤΑΠ μόνο σε προγράμματα σπουδων κοινά με το Ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο?
Δημήτρης Ωραιόπουλος
18/03/2010 13:59
H τηλεκπαίδευση (e-learning) μετράει πολλά χρόνια ουσιαστικής λειτουργίας και αποδόσεων έξω από τα σύνορα της Ελλάδας και προσφέρεται από πολλά Πανεπιστήμια και Ανώτατες Σχολές σ'' όλο τον κόσμο.Στον αντίποδα το ΑΕΠ της χώρας μας είναι μια πρώτη κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση αλλά δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να είναι ΠΡΟΤΥΠΟ αξιολόγησης πόσο μάλλον ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ όταν το μοντέλο λειτουργίας του απέχει παρασάγκας από τα σημερινά διεθνή τεχνολογικά πρότυπα.Θα ήταν ωστόσο χρήσιμο να αναβαθμιστεί το ΑΕΠ από ΤΩΡΑ παρέχοντας υπηρεσίες σύγχρονης τηλεκπαίδευσης που ακόμα είναι ζητούμενο αν όχι ακατανόητο σαν τεχνολογική εφαρμογή .Αλλοιώς και σ αυτο τον τομέα θα αρκεστούμε να είμαστε ΟΥΡΑΓΟΣ και ΘΕΑΤΗΣ των καινοτομιών που ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΟΝΤΑΙ οι αρμόδιοι αλλά που δεν ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ λόγω "ελληνικών ιδιαιτεροτήτων.
Σταματίου Γεώργιος
18/03/2010 13:52
Ξέρει κάποιος ποια πανεπιστήμια εξ'' αποστάσεως του εξωτερικού έχουν μεταπτυχιακά τμήματα που είναι ισότιμα (και ειδικότερα μεταπ. πληροφορικής); Με ενδιαφέρει αρκετά μιας και δεν είχα τύχη έως τώρα στο ΕΑΠ. Ευχαριστώ εκ των προτέρων.