τεσσάρων εθνικών οργανισμών και φιλανθρωπικών οργανώσεων