τεσσάρων εθνικών οργανισμών και φιλανθρωπικών οργανώσεων

One Channel
Ο νέος ενημερωτικός τηλεοπτικός σταθμός της Ελλάδας