«Λέξη που λείπει».

One Channel
Ο νέος ενημερωτικός τηλεοπτικός σταθμός της Ελλάδας