γιορτή σε κέντρο περίθαλψης ηλικιωμένων

One Channel
Ο νέος ενημερωτικός τηλεοπτικός σταθμός της Ελλάδας