Τότεναμ

30 Οκτωβρίου 201805 Οκτωβρίου 201824 Αυγούστου 201824 Μαΐου 201830 Μαρτίου 201808 Μαρτίου 201814 Φευρουαρίου 201831 Ιανουαρίου 201829 Ιανουαρίου 201808 Ιανουαρίου 201826 Δεκεμβρίου 2017