Τσέλσι

12 Νοεμβρίου 201822 Οκτωβρίου 201821 Οκτωβρίου 201816 Οκτωβρίου 201814 Οκτωβρίου 201811 Οκτωβρίου 201810 Οκτωβρίου 201827 Σεπτεμβρίου 201825 Σεπτεμβρίου 201821 Σεπτεμβρίου 201820 Σεπτεμβρίου 201818 Σεπτεμβρίου 201817 Σεπτεμβρίου 201809 Σεπτεμβρίου 201818 Αυγούστου 201803 Αυγούστου 201814 Ιουλίου 201812 Ιουλίου 201811 Ιουλίου 201822 Ιουνίου 201831 Μαΐου 201819 Μαΐου 201805 Απριλίου 201806 Φευρουαρίου 201831 Ιανουαρίου 201822 Νοεμβρίου 2017