Τζεφ Μπέζος

05 Ιουλίου 202109 Ιουνίου 202127 Φεβρουαρίου 202105 Ιανουαρίου 202124 Δεκεμβρίου 202002 Ιουλίου 202023 Οκτωβρίου 201901 Αυγούστου 201919 Μαρτίου 201908 Μαρτίου 201908 Φεβρουαρίου 201910 Ιανουαρίου 201909 Ιανουαρίου 201920 Σεπτεμβρίου 201813 Σεπτεμβρίου 201827 Ιουλίου 201706 Απριλίου 201713 Μαΐου 201602 Σεπτεμβρίου 201426 Αυγούστου 201402 Δεκεμβρίου 2013