Μαρμάρα του Παρθενώνα

10 Ιανουαρίου 202006 Σεπτεμβρίου 201915 Ιουνίου 201919 Φεβρουαρίου 201925 Σεπτεμβρίου 201806 Σεπτεμβρίου 201814 Μαρτίου 201724 Σεπτεμβρίου 201609 Δεκεμβρίου 201408 Δεκεμβρίου 201407 Νοεμβρίου 201416 Οκτωβρίου 201415 Οκτωβρίου 201413 Οκτωβρίου 201428 Σεπτεμβρίου 201424 Ιουνίου 201414 Φεβρουαρίου 201413 Φεβρουαρίου 201412 Φεβρουαρίου 201411 Φεβρουαρίου 201418 Οκτωβρίου 2013