Λιβύη

14 Νοεμβρίου 201813 Νοεμβρίου 201812 Νοεμβρίου 201815 Οκτωβρίου 201810 Οκτωβρίου 201829 Σεπτεμβρίου 201824 Σεπτεμβρίου 201812 Σεπτεμβρίου 201811 Σεπτεμβρίου 201810 Σεπτεμβρίου 201804 Σεπτεμβρίου 201803 Σεπτεμβρίου 201802 Σεπτεμβρίου 201830 Αυγούστου 201829 Αυγούστου 201824 Αυγούστου 201821 Αυγούστου 201806 Αυγούστου 201802 Ιουλίου 201828 Μαρτίου 201815 Μαρτίου 201825 Ιανουαρίου 201816 Ιανουαρίου 201810 Ιανουαρίου 201825 Νοεμβρίου 2017