Κλάους Ρέγκλινγκ

12 Μαΐου 202113 Μαρτίου 201918 Ιανουαρίου 201923 Οκτωβρίου 201818 Οκτωβρίου 201811 Οκτωβρίου 201808 Οκτωβρίου 201802 Οκτωβρίου 201810 Σεπτεμβρίου 201820 Αυγούστου 201814 Αυγούστου 201806 Νοεμβρίου 201728 Ιουνίου 201722 Ιουνίου 201720 Φεβρουαρίου 201717 Φεβρουαρίου 201724 Ιανουαρίου 201709 Δεκεμβρίου 201609 Μαΐου 201601 Φεβρουαρίου 201625 Ιανουαρίου 201622 Δεκεμβρίου 201511 Νοεμβρίου 201508 Νοεμβρίου 201516 Ιουλίου 201526 Μαΐου 201515 Απριλίου 201514 Απριλίου 201516 Μαρτίου 201505 Μαρτίου 201527 Φεβρουαρίου 201509 Δεκεμβρίου 201420 Οκτωβρίου 201406 Απριλίου 2014