Καταψήφιση

12 Νοεμβρίου 202126 Οκτωβρίου 202111 Ιανουαρίου 202118 Δεκεμβρίου 202014 Οκτωβρίου 202014 Σεπτεμβρίου 201820 Απριλίου 201604 Νοεμβρίου 201506 Δεκεμβρίου 2013