Επίθεση στο Charlie Hebdo

17 Απριλίου 201505 Φεβρουαρίου 201529 Ιανουαρίου 201527 Ιανουαρίου 201523 Ιανουαρίου 201521 Ιανουαρίου 201520 Ιανουαρίου 201518 Ιανουαρίου 201517 Ιανουαρίου 201516 Ιανουαρίου 201515 Ιανουαρίου 201514 Ιανουαρίου 2015