Ενδιάμεσες εκπτώσεις

01 Νοεμβρίου 202123 Οκτωβρίου 201916 Μαΐου 201923 Απριλίου 201907 Απριλίου 201907 Ιανουαρίου 201904 Νοεμβρίου 201803 Νοεμβρίου 201829 Οκτωβρίου 201825 Οκτωβρίου 201823 Οκτωβρίου 201826 Απριλίου 201701 Νοεμβρίου 201603 Μαΐου 201614 Νοεμβρίου 2014