Δαλάι Λάμα

03 Ιουλίου 201927 Ιουνίου 201909 Απριλίου 201912 Σεπτεμβρίου 201815 Ιουνίου 201628 Ιουνίου 201505 Φεβρουαρίου 201508 Σεπτεμβρίου 201425 Ιουνίου 201428 Απριλίου 201407 Μαρτίου 201421 Φεβρουαρίου 201421 Φεβρουαρίου 2013