αποπληθωρισμός

14 Ιανουαρίου 202116 Σεπτεμβρίου 201509 Σεπτεμβρίου 201507 Αυγούστου 201510 Ιουνίου 201519 Μαΐου 201517 Απριλίου 201517 Μαρτίου 201530 Ιανουαρίου 201516 Ιανουαρίου 201513 Ιανουαρίου 201516 Οκτωβρίου 201429 Αυγούστου 201416 Απριλίου 201417 Μαρτίου 201416 Ιανουαρίου 2014