Τριανταφύλλου Σώτη

08 Μαρτίου 201923 Φεβρουαρίου 201909 Φεβρουαρίου 201926 Ιανουαρίου 201912 Ιανουαρίου 201904 Ιανουαρίου 201929 Δεκεμβρίου 201815 Δεκεμβρίου 201801 Δεκεμβρίου 201817 Νοεμβρίου 201803 Νοεμβρίου 201820 Οκτωβρίου 201806 Οκτωβρίου 201822 Σεπτεμβρίου 201808 Σεπτεμβρίου 201825 Αυγούστου 201811 Αυγούστου 201827 Ιουλίου 201813 Ιουλίου 201829 Ιουνίου 201815 Ιουνίου 201801 Ιουνίου 201818 Μαΐου 201804 Μαΐου 201803 Μαΐου 201820 Απριλίου 201805 Απριλίου 201822 Μαρτίου 201809 Μαρτίου 201823 Φεβρουαρίου 201809 Φεβρουαρίου 201826 Ιανουαρίου 201812 Ιανουαρίου 201828 Δεκεμβρίου 201715 Δεκεμβρίου 201701 Δεκεμβρίου 2017