Λουμπρίνης Βασίλης

11 Ιουλίου 201115 Φεβρουαρίου 201107 Φεβρουαρίου 201108 Νοεμβρίου 201025 Οκτωβρίου 201011 Οκτωβρίου 201016 Απριλίου 201017 Φεβρουαρίου 201012 Φεβρουαρίου 201018 Ιανουαρίου 201004 Δεκεμβρίου 200920 Νοεμβρίου 200916 Οκτωβρίου 200913 Οκτωβρίου 200929 Σεπτεμβρίου 200921 Σεπτεμβρίου 200917 Σεπτεμβρίου 200904 Σεπτεμβρίου 200911 Αυγούστου 200907 Αυγούστου 200929 Ιουλίου 200910 Ιουνίου 200910 Απριλίου 200927 Μαρτίου 200925 Φεβρουαρίου 200923 Ιανουαρίου 200902 Ιανουαρίου 200919 Δεκεμβρίου 200816 Δεκεμβρίου 200819 Νοεμβρίου 200807 Νοεμβρίου 200817 Οκτωβρίου 200812 Σεπτεμβρίου 200822 Αυγούστου 200814 Αυγούστου 2008