Αντωνακάκη Σουζάνα

01 Φεβρουαρίου 201105 Αυγούστου 201020 Απριλίου 201010 Σεπτεμβρίου 200913 Αυγούστου 200914 Απριλίου 200902 Ιανουαρίου 200906 Αυγούστου 200816 Μαΐου 200816 Απριλίου 200831 Ιανουαρίου 200830 Νοεμβρίου 200709 Αυγούστου 200714 Ιουνίου 200719 Απριλίου 200730 Ιανουαρίου 200721 Νοεμβρίου 200631 Αυγούστου 200630 Ιουνίου 200612 Μαΐου 200615 Μαρτίου 200631 Ιανουαρίου 200607 Δεκεμβρίου 200514 Οκτωβρίου 200504 Αυγούστου 200522 Ιουνίου 200518 Μαΐου 200530 Μαρτίου 200523 Φεβρουαρίου 200512 Ιανουαρίου 200515 Δεκεμβρίου 200417 Νοεμβρίου 200420 Οκτωβρίου 200424 Σεπτεμβρίου 200426 Αυγούστου 200421 Ιουλίου 2004