Αμπατζόπουλου Φραγκίσκη

27 Μαρτίου 201520 Ιουλίου 201201 Ιουλίου 201122 Ιανουαρίου 201130 Οκτωβρίου 201017 Απριλίου 201009 Ιανουαρίου 201007 Νοεμβρίου 200919 Αυγούστου 200920 Ιουνίου 200906 Δεκεμβρίου 200802 Αυγούστου 200819 Ιουλίου 200819 Ιανουαρίου 200801 Δεκεμβρίου 200717 Νοεμβρίου 200722 Σεπτεμβρίου 200707 Ιουλίου 200716 Ιουνίου 200703 Φεβρουαρίου 200720 Ιανουαρίου 200705 Ιανουαρίου 200721 Δεκεμβρίου 199920 Νοεμβρίου 1999