Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου θα κυκλοφορήσει με το Βήμα της Κυριακής ο πρώτος τόμος της σειράς «Η Σοφία των Αρχαίων Ελλήνων», με το βιβλίο του Αριστοτέλη, «Αθηναίων Πολιτεία».

Το βιβλίο που μελετάται παγκοσμίως, καθώς δείχνει την αφετηρία και την εξέλιξη του πολιτεύματος που κυριάρχησε στον δυτικό πολιτισμό. Έργο ευεργετικό για κάθε σκεπτόμενο άνθρωπο αναφορικά με τον προβληματισμό για το ιδεώδες της δημοκρατίας.

Θα ακολουθήσουν τρία ακόμη βιβλία τα οποία θα αφορούν τα θεμελιώδη ζητήματα, όπως η εκπαίδευση, η ηθική, η αισθητική, ο έρωτας και ο θάνατος, που απασχολούν την ανθρώπινη ύπαρξη ανά τους αιώνες, μέσα από τα μάτια των Αρχαίων Ελλήνων.

Ο κάθε τόμος συνοδεύεται από εκτεταμένα εισαγωγικά κείμενα, όπου δίνονται εξαιρετικά ενδιαφέροντα στοιχεία για το ευρύ κοινό (και όχι αποκλειστικά για τον ειδικό φιλόλογο) που δίνουν τα κλειδιά της ανάλυσης των κειμένων που ακολουθούν·

Επιπλέον παρουσιάζει τη μετάφραση των κειμένων παράλληλα με το αρχαίο ελληνικό κείμενο·

Συνοδεύεται από διαφωτιστικά επεξηγηματικά σχόλια στα κείμενα και ολοκληρώνεται με επιλεγμένη Βιβλιογραφία, η οποία καθοδηγεί τον αναγνώστη που ενδιαφέρεται να εντρυφήσει περαιτέρω σε ένα θέμα.

Όλα τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν το συγκριτικό πλεονέκτημα μιας τέτοιας σειράς, που δεν περιορίζεται στο μεταφρασμένο κείμενο.