το χάρισμα του λέγειν

One Channel
Ο νέος ενημερωτικός τηλεοπτικός σταθμός της Ελλάδας