για το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας Καινοτομίας

One Channel
Ο νέος ενημερωτικός τηλεοπτικός σταθμός της Ελλάδας