Φίλιπ Σέιμουρ Χόφμαν

01 Μαρτίου 201420 Φεβρουαρίου 201407 Φεβρουαρίου 201406 Φεβρουαρίου 201405 Φεβρουαρίου 201404 Φεβρουαρίου 201403 Φεβρουαρίου 201402 Φεβρουαρίου 201402 Ιουνίου 2013