υπουργός Παιδείας

26 Αυγούστου 202002 Απριλίου 202014 Φεβρουαρίου 202026 Ιανουαρίου 202018 Οκτωβρίου 201905 Οκτωβρίου 201928 Σεπτεμβρίου 201924 Νοεμβρίου 201611 Φεβρουαρίου 2015