Τραμπ

09 Ιουλίου 202022 Ιουνίου 202014 Ιουνίου 202030 Μαΐου 202028 Μαΐου 202027 Μαΐου 202014 Μαΐου 202012 Μαΐου 202009 Μαΐου 202001 Μαΐου 202028 Απριλίου 202027 Απριλίου 202024 Απριλίου 202021 Απριλίου 202019 Απριλίου 202015 Απριλίου 202007 Απριλίου 202030 Μαρτίου 202025 Μαρτίου 202018 Μαρτίου 202025 Φεβρουαρίου 202021 Φεβρουαρίου 202011 Φεβρουαρίου 202008 Φεβρουαρίου 202006 Φεβρουαρίου 202003 Φεβρουαρίου 202028 Ιανουαρίου 202021 Ιανουαρίου 202013 Ιανουαρίου 202010 Ιανουαρίου 202008 Ιανουαρίου 2020