Σοσιαλδημοκράτες

09 Ιουνίου 201911 Φεβρουαρίου 201908 Φεβρουαρίου 201906 Ιανουαρίου 201916 Φεβρουαρίου 201820 Νοεμβρίου 201702 Νοεμβρίου 201716 Οκτωβρίου 201721 Φεβρουαρίου 201710 Φεβρουαρίου 201708 Φεβρουαρίου 201707 Φεβρουαρίου 201706 Ιουνίου 201612 Ιουλίου 201511 Μαΐου 201517 Δεκεμβρίου 201416 Σεπτεμβρίου 201415 Σεπτεμβρίου 201421 Οκτωβρίου 201307 Οκτωβρίου 2013