προσφυγική κρίση

06 Σεπτεμβρίου 201930 Μαΐου 201910 Οκτωβρίου 201806 Οκτωβρίου 201828 Σεπτεμβρίου 201820 Σεπτεμβρίου 201825 Αυγούστου 201813 Οκτωβρίου 201708 Νοεμβρίου 201619 Οκτωβρίου 201608 Οκτωβρίου 201631 Αυγούστου 201629 Αυγούστου 201624 Αυγούστου 201606 Αυγούστου 201607 Ιουνίου 201603 Ιουνίου 201631 Μαΐου 201613 Μαΐου 201619 Απριλίου 201616 Απριλίου 201615 Απριλίου 201614 Απριλίου 201613 Απριλίου 201602 Απριλίου 201631 Μαρτίου 201629 Μαρτίου 201628 Μαρτίου 201624 Μαρτίου 2016