προσδόκιμο ζωής

22 Δεκεμβρίου 202122 Σεπτεμβρίου 202009 Νοεμβρίου 201813 Οκτωβρίου 201714 Μαρτίου 201707 Φεβρουαρίου 201722 Νοεμβρίου 201603 Δεκεμβρίου 201427 Μαρτίου 2013