Πανεπιστήμιο Κρήτης

23 Ιανουαρίου 202111 Σεπτεμβρίου 202028 Αυγούστου 202005 Μαρτίου 202012 Σεπτεμβρίου 201910 Οκτωβρίου 201828 Σεπτεμβρίου 201826 Σεπτεμβρίου 201824 Σεπτεμβρίου 201823 Σεπτεμβρίου 201804 Μαΐου 201801 Οκτωβρίου 201502 Οκτωβρίου 201420 Σεπτεμβρίου 2013