Νέα Υόρκη

25 Σεπτεμβρίου 202318 Σεπτεμβρίου 202329 Αυγούστου 202318 Αυγούστου 202309 Αυγούστου 202307 Αυγούστου 202303 Αυγούστου 202310 Ιουλίου 202328 Ιουνίου 202321 Ιουνίου 202310 Ιουνίου 202309 Ιουνίου 202308 Ιουνίου 202307 Ιουνίου 202318 Μαΐου 202302 Μαΐου 202327 Απριλίου 202318 Απριλίου 202317 Απριλίου 202313 Απριλίου 202310 Απριλίου 202303 Απριλίου 202330 Μαρτίου 202327 Ιανουαρίου 202302 Ιανουαρίου 202305 Δεκεμβρίου 202220 Νοεμβρίου 202219 Νοεμβρίου 202206 Νοεμβρίου 202207 Οκτωβρίου 202230 Σεπτεμβρίου 202222 Σεπτεμβρίου 2022