Νέα Υόρκη

12 Οκτωβρίου 201810 Οκτωβρίου 201808 Οκτωβρίου 201807 Οκτωβρίου 201829 Σεπτεμβρίου 201826 Σεπτεμβρίου 201825 Σεπτεμβρίου 201822 Σεπτεμβρίου 201821 Σεπτεμβρίου 201814 Σεπτεμβρίου 201813 Σεπτεμβρίου 201812 Σεπτεμβρίου 201829 Αυγούστου 201827 Αυγούστου 201817 Αυγούστου 201810 Αυγούστου 201808 Αυγούστου 201822 Μαΐου 201830 Μαρτίου 201812 Μαρτίου 201816 Φευρουαρίου 201812 Φευρουαρίου 201806 Φευρουαρίου 201801 Φευρουαρίου 201808 Ιανουαρίου 201804 Ιανουαρίου 201829 Δεκεμβρίου 201712 Δεκεμβρίου 201727 Νοεμβρίου 201711 Νοεμβρίου 2017