Νέα Υόρκη

19 Απριλίου 202211 Δεκεμβρίου 202123 Νοεμβρίου 202122 Σεπτεμβρίου 202121 Σεπτεμβρίου 202111 Σεπτεμβρίου 202110 Σεπτεμβρίου 202103 Σεπτεμβρίου 202123 Μαρτίου 202109 Μαρτίου 202105 Μαρτίου 202125 Φεβρουαρίου 202116 Ιανουαρίου 202114 Ιανουαρίου 202103 Ιανουαρίου 202116 Οκτωβρίου 202019 Σεπτεμβρίου 202028 Αυγούστου 202026 Ιουνίου 202022 Ιουνίου 202016 Ιουνίου 202002 Ιουνίου 202005 Μαΐου 202029 Απριλίου 202016 Απριλίου 202010 Απριλίου 202009 Απριλίου 202007 Απριλίου 202006 Απριλίου 202004 Απριλίου 202003 Απριλίου 202021 Μαρτίου 2020