μετρό Θεσσαλονίκης

20 Φεβρουαρίου 201516 Φεβρουαρίου 201530 Ιανουαρίου 201527 Ιανουαρίου 201520 Ιανουαρίου 201531 Δεκεμβρίου 201419 Δεκεμβρίου 201417 Δεκεμβρίου 201409 Δεκεμβρίου 201413 Νοεμβρίου 201407 Νοεμβρίου 201401 Σεπτεμβρίου 201426 Αυγούστου 201429 Ιουλίου 201418 Ιουνίου 201423 Μαΐου 201415 Απριλίου 201428 Μαρτίου 201426 Μαρτίου 201419 Μαρτίου 201410 Μαρτίου 201415 Ιανουαρίου 201413 Ιανουαρίου 201414 Δεκεμβρίου 201309 Δεκεμβρίου 201308 Δεκεμβρίου 201317 Οκτωβρίου 201307 Οκτωβρίου 201329 Αυγούστου 201326 Αυγούστου 201301 Ιουλίου 201315 Απριλίου 2013