μετρό Θεσσαλονίκης

19 Δεκεμβρίου 201911 Οκτωβρίου 201917 Σεπτεμβρίου 201914 Σεπτεμβρίου 201910 Σεπτεμβρίου 201902 Σεπτεμβρίου 201922 Μαΐου 2019