μετρό Θεσσαλονίκης

11 Ιουνίου 202025 Μαΐου 202019 Δεκεμβρίου 201911 Οκτωβρίου 201917 Σεπτεμβρίου 201914 Σεπτεμβρίου 201910 Σεπτεμβρίου 201902 Σεπτεμβρίου 201922 Μαΐου 201931 Δεκεμβρίου 201830 Δεκεμβρίου 201829 Δεκεμβρίου 201831 Μαρτίου 201617 Φεβρουαρίου 201630 Δεκεμβρίου 201526 Νοεμβρίου 201507 Νοεμβρίου 201516 Σεπτεμβρίου 201517 Ιουνίου 201516 Απριλίου 201507 Απριλίου 201503 Απριλίου 201516 Μαρτίου 201505 Μαρτίου 201520 Φεβρουαρίου 2015