Ιρακ

02 Δεκεμβρίου 202222 Νοεμβρίου 202221 Νοεμβρίου 202207 Νοεμβρίου 202213 Οκτωβρίου 202224 Σεπτεμβρίου 202230 Αυγούστου 202207 Ιουλίου 202105 Μαρτίου 202103 Μαρτίου 202121 Ιανουαρίου 202107 Ιανουαρίου 202103 Ιανουαρίου 202124 Οκτωβρίου 202014 Οκτωβρίου 202002 Σεπτεμβρίου 202003 Ιουνίου 202001 Μαρτίου 202001 Φεβρουαρίου 202026 Ιανουαρίου 202013 Ιανουαρίου 202009 Ιανουαρίου 202008 Ιανουαρίου 202005 Ιανουαρίου 202001 Ιανουαρίου 202027 Δεκεμβρίου 201925 Δεκεμβρίου 201923 Νοεμβρίου 201910 Νοεμβρίου 201930 Οκτωβρίου 201927 Οκτωβρίου 2019