Ιερουσαλήμ

27 Ιανουαρίου 202315 Απριλίου 202215 Ιουνίου 202108 Ιουνίου 202112 Μαΐου 202131 Μαΐου 201902 Ιανουαρίου 201913 Δεκεμβρίου 201816 Οκτωβρίου 201805 Οκτωβρίου 201808 Αυγούστου 201801 Μαΐου 201820 Απριλίου 201819 Μαρτίου 201827 Φεβρουαρίου 201827 Δεκεμβρίου 201721 Δεκεμβρίου 201718 Δεκεμβρίου 201717 Δεκεμβρίου 201713 Δεκεμβρίου 201711 Δεκεμβρίου 201710 Δεκεμβρίου 201708 Δεκεμβρίου 201707 Δεκεμβρίου 201706 Δεκεμβρίου 2017