Ιερουσαλήμ

16 Οκτωβρίου 201805 Οκτωβρίου 201808 Αυγούστου 201801 Μαΐου 201820 Απριλίου 201819 Μαρτίου 201827 Φευρουαρίου 201827 Δεκεμβρίου 201721 Δεκεμβρίου 201718 Δεκεμβρίου 201717 Δεκεμβρίου 201713 Δεκεμβρίου 201711 Δεκεμβρίου 201710 Δεκεμβρίου 201708 Δεκεμβρίου 201707 Δεκεμβρίου 201706 Δεκεμβρίου 2017