δόση

23 Δεκεμβρίου 202014 Οκτωβρίου 201910 Απριλίου 201911 Μαρτίου 201901 Μαρτίου 201928 Φεβρουαρίου 201926 Φεβρουαρίου 201921 Φεβρουαρίου 201906 Αυγούστου 201810 Ιουλίου 201705 Ιουλίου 201716 Ιουνίου 201730 Απριλίου 201730 Αυγούστου 201614 Ιουνίου 201617 Μαΐου 201621 Δεκεμβρίου 201521 Νοεμβρίου 201509 Νοεμβρίου 201527 Οκτωβρίου 201522 Οκτωβρίου 201521 Οκτωβρίου 201522 Σεπτεμβρίου 201508 Σεπτεμβρίου 201524 Μαΐου 201511 Μαΐου 201505 Μαΐου 201520 Μαρτίου 201519 Δεκεμβρίου 201409 Σεπτεμβρίου 201410 Μαΐου 201430 Ιανουαρίου 201413 Σεπτεμβρίου 201325 Ιουλίου 2013