Γερουσία

22 Ιανουαρίου 202121 Ιανουαρίου 202120 Ιανουαρίου 202107 Ιανουαρίου 202106 Ιανουαρίου 202104 Ιανουαρίου 202104 Νοεμβρίου 202024 Ιουλίου 202016 Ιανουαρίου 202023 Δεκεμβρίου 201918 Δεκεμβρίου 201913 Δεκεμβρίου 201915 Φεβρουαρίου 201926 Ιανουαρίου 201921 Δεκεμβρίου 201804 Δεκεμβρίου 201805 Οκτωβρίου 201804 Οκτωβρίου 201802 Οκτωβρίου 201820 Οκτωβρίου 201724 Σεπτεμβρίου 201719 Σεπτεμβρίου 201702 Αυγούστου 201728 Ιουλίου 201726 Ιουλίου 201725 Ιουλίου 201720 Ιουλίου 201714 Ιουνίου 201712 Ιουνίου 201731 Μαΐου 201711 Μαΐου 201705 Μαΐου 201706 Απριλίου 201717 Μαρτίου 2017