Βραζιλία

19 Αυγούστου 202209 Φεβρουαρίου 202203 Ιανουαρίου 202227 Οκτωβρίου 202110 Ιουλίου 202106 Ιουλίου 202118 Ιουνίου 202114 Ιουνίου 202105 Ιουνίου 202102 Ιουνίου 202127 Απριλίου 202116 Απριλίου 202108 Απριλίου 202102 Απριλίου 202130 Μαρτίου 202119 Μαρτίου 202113 Μαρτίου 202111 Μαρτίου 202108 Μαρτίου 202105 Μαρτίου 202103 Μαρτίου 202101 Μαρτίου 202113 Ιανουαρίου 202106 Ιανουαρίου 202103 Ιανουαρίου 202120 Δεκεμβρίου 202002 Νοεμβρίου 202030 Οκτωβρίου 202015 Οκτωβρίου 202010 Σεπτεμβρίου 202020 Αυγούστου 202006 Αυγούστου 202031 Ιουλίου 202022 Ιουλίου 2020