Αφρίν

10 Αυγούστου 201803 Απριλίου 201825 Μαρτίου 201817 Μαρτίου 201802 Μαρτίου 201817 Φευρουαρίου 201813 Φευρουαρίου 201825 Ιανουαρίου 201823 Ιανουαρίου 201822 Ιανουαρίου 2018