Αυστραλία

18 Μαΐου 201909 Μαΐου 201916 Μαρτίου 201904 Μαρτίου 201920 Φεβρουαρίου 201912 Φεβρουαρίου 201908 Φεβρουαρίου 201904 Φεβρουαρίου 201902 Φεβρουαρίου 201928 Ιανουαρίου 201909 Ιανουαρίου 201903 Ιανουαρίου 201927 Δεκεμβρίου 201824 Δεκεμβρίου 201816 Δεκεμβρίου 201806 Δεκεμβρίου 201828 Νοεμβρίου 201821 Νοεμβρίου 201815 Νοεμβρίου 201812 Νοεμβρίου 201811 Νοεμβρίου 201810 Νοεμβρίου 201809 Νοεμβρίου 201825 Οκτωβρίου 201818 Οκτωβρίου 201816 Οκτωβρίου 201815 Οκτωβρίου 201814 Οκτωβρίου 201813 Οκτωβρίου 201811 Οκτωβρίου 2018