Αυστραλία

27 Ιανουαρίου 202320 Ιανουαρίου 202318 Ιανουαρίου 202304 Ιανουαρίου 202302 Ιανουαρίου 202330 Νοεμβρίου 202217 Νοεμβρίου 202216 Οκτωβρίου 202225 Ιουλίου 202220 Ιανουαρίου 202214 Ιανουαρίου 202213 Ιανουαρίου 202207 Ιανουαρίου 202206 Ιανουαρίου 202205 Ιανουαρίου 202216 Δεκεμβρίου 202103 Δεκεμβρίου 202122 Οκτωβρίου 202101 Οκτωβρίου 202122 Σεπτεμβρίου 202118 Αυγούστου 202104 Αυγούστου 202129 Ιουνίου 202123 Ιουνίου 202113 Μαΐου 202112 Απριλίου 202103 Απριλίου 202122 Μαρτίου 202116 Φεβρουαρίου 202112 Φεβρουαρίου 202105 Φεβρουαρίου 202103 Φεβρουαρίου 2021