Αμβλώσεις

03 Αυγούστου 202227 Ιουνίου 202225 Ιουνίου 202224 Ιουνίου 202217 Μαΐου 202201 Σεπτεμβρίου 202117 Μαρτίου 202116 Μαρτίου 202130 Δεκεμβρίου 202030 Οκτωβρίου 202017 Φεβρουαρίου 202013 Ιανουαρίου 202023 Νοεμβρίου 201915 Ιουνίου 201929 Μαΐου 201917 Μαΐου 201922 Φεβρουαρίου 201904 Οκτωβρίου 201821 Σεπτεμβρίου 201826 Μαΐου 201830 Ιανουαρίου 201820 Ιουλίου 201712 Φεβρουαρίου 201704 Φεβρουαρίου 201724 Ιανουαρίου 201706 Οκτωβρίου 201631 Μαρτίου 201611 Ιουνίου 201506 Απριλίου 201501 Φεβρουαρίου 201524 Σεπτεμβρίου 201423 Σεπτεμβρίου 2014